Constitutionea / Constitution

Constitutione Meritukratikoa /// Nabarroko Euskal Hiriaren Lehen Politeia
Meritocratic Constitution /// First Politeia of the Vasconic City of Navarre

Hemen eztabaidatuko dugu Nabarroko Euskal Hiriaren Lehen Politeiaren Constitutione Meritukratikoari buruz.
Here we will discuss about the Meritocratic Constitution of the First Politeia of the Vasconic City of Navarre.


RESUMA >>> Espainiako imperial Statuaren Bigarren Restaurationea
KINGDOM >>> Second Restoration of the imperial State of Spain
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

REPUBLICA >>> Frantziako imperial Statuaren Bostgarren Republica
REPUBLIC >>> Fifth Republic of the imperial State of France
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp

POLITEIA >>> Nabarroko Euskal Hiriaren Lehen Politeia
POLITEIA >>> First Politeia of the Vasconic City of Navarre


Info + >>> Politikê Meritukratikoak

@argiaske @gabirel