Creant el Partit Meritocràtic Català

Segons el que tinc entès, el partit es te que constituir amb el Ministerio del Interior.

Informació: http://www.infoelectoral.mir.es/Partidos_Politicos/partidos_politicos_registro/inscribir_partido.htm

Model d’estatuts:
http://www.infoelectoral.mir.es/Partidos_Politicos/partidos_politicos_registro/modelo_estatutos.pdf

  • Necessitem al menys tres persones de nacionalitat espanyola per constituir el partit com els seus fundadors.
  • És necessari redactar els estatuts del partit.
  • És necessari realitzar acta notarial.

Sol·licitud: http://www.infoelectoral.mir.es/Partidos_Politicos/partidos_politicos_registro/solicitud_ins_mod_can.pdf

Suposo que lo millor serà tenir els estatus en català i castellà, no tan sols per el tràmit sinó també per els futurs membres que s’afegeixen (hi ha molta gent que prefereix o que se li dona millor llegir en castellà).

Tenim que averiguar a quant ascendeix la cuota de l’acta notarial. Jo diria que entre 40-100€, per el que he vist dels seus preus en general.

1 Like